BetalingsvoorwaardenBetalingstermijn

Kimo Transport hanteert de volgende betalingsvoorwaarden per 1 januari 2010:

Voor bestaande klanten wordt er gewerkt met een betalingstermijn van 30 dagen. Voor nieuwe klanten hanteert Kimo Transport een betalingstermijn van 14 dagen.

Als de factuur niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven op de rekening van Kimo Transport te Amsterdam dan zal er een herinnering worden verstuurd, waar € 4,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

De betalingstermijn van de herinnering bedraagt 7 dagen na dagtekening. Wanneer deze termijn wordt overschreden volgt een tweede herinnering, waarvoor € 7,- extra in rekening wordt gebracht aan administratiekosten. De betalingstermijn is hierbij ook 7 dagen na dagtekening. Hierna volgt een ingebrekestelling waarvan de administratiekosten € 10,50 bedragen. De betalingstermijn hierin is vastgesteld op 4 dagen na dagtekening.

Als na de ingebrekestelling de termijn is verstreken, en de factuur nog niet is betaald zal er een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening komen van de debiteur.

Natuurlijk gaat Kimo Transport er niet van uit dat dergelijke maatregelen nodig zijn, maar voor de duidelijkheid zijn deze toch vermeld.